04
APR
2017

Projekti i Hedhjes së Vezëve

Nxënësit e klasave të 10-ta dhe 11-ta, patën një javë kohë për të përgatitur projektin e “Hedhjes së vezëve”, përmes të cilit vëzhguan praktikisht se me anë të fërkimit të ajrit zvogëlohet shpejtësia e rënies së tyre. Nga provat e bëra rezultoi se shumica e vezëve, edhe pse të hedhura nga një lartësi e madhe, nuk u thyen, çka do të thotë që misioni përfundoi me sukses. Vezët shpëtuan! Egg Drop Project 10th and 11th grade students had one week to prepare their project “Save the egg” by means of which they showed that air friction slows down the speed of fall. The results showed that, most of the eggs, although they were dropped from a great height, did not break, which means mission accomplished. Eggs are safe!

Leave a Reply

*

captcha *