04
APR
2017

Vëzhgimi i Qelizave në Mikroskop

Nxënësit e klasës X zhvilluan në laborator temën mësimore “Vëzhgimi i qelizave në mikroskop”. Për një vëzhgim të hollësishëm të qelizave të botës bimore dhe shtazore nxënësit ishin ndarë në grupe, ku secili grup kishte përgatitur materialet përkatëse për kryerjen e detyrës. Gjatë vëzhgimit nxënësit përcaktuan dallimet thelbësore midis dy llojeve të qelizave. Ndërsa në fund të orës së mësimit, ata fotografuan qelizat në mikroskop.

Leave a Reply

*

captcha *